Sale!

4në1 (dritë, mbajtëse e telefonit, powerbank, zile)

Dritë me USB, vendoset në pjesën e përparme të timonit.

Zileja ka katër nivele toni të cilat kontrollohen me butonin anash, mbushet me kabëll USB në çfarëdo burimi energjie si: prizë, powerbank, veturë, kompjuterë etj.

Nivelin e energjisë e shfaq me katër drita blue, secila dritë tregon 25% nivel ë energjisë totale të baterisë.

Energjinë e akumuluar në powerbnak përveq që mund ta shfrytëzoni për dritë dhe zile, poashtu edhe për mbushjen e paisjeve si: smartphone, smartwatch etj.

AK110

22.74

Dritë me USB, vendoset në pjesën e përparme të timonit.

Zileja ka katër nivele toni të cilat kontrollohen me butonin anash.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “4në1 (dritë, mbajtëse e telefonit, powerbank, zile)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *