Çantë mbajtëse telefoni Pilot Bike AK037, e zezë

Vendoset menjëherë pas timonit dhe lidhet me tre rrypa. E ka të bashkangjitur edhe mbajtësen e telefonit, e cila e mbulon telefonin me foli te tejdukshme duke ju mundësuar qasje në të.

10,99 

Dërgesa
të sigurta

Llojllojshmëri
produktesh

Asistim
në blerje

Dërgesa brenda
2/3 ditësh

Description